სხვა მომსახურება
თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით თქვენი ოფისიდან გაუსვლელად, ხოლო ჩვენს ოფისში თარგმნის პარალელურად შეგიძლიათ მოითხოვოთ:
  • კომპიუტერული მომსახურება;
  • დიდი მოცულობის ტექსტის ხარისხიანად დაბეჭდვა ნებისმიერ ენაზე;
  • სასურველი ინფორმაციის ინტერნეტით მოძიება - თქვენს განკარგულებაშია DSL ქსელში ჩართული რამდენიმე კომპიუტერი;
  • ფაქსის გაგზავნა ან/და მიღება - ფაქსი ჩართულია 24 საათის განმავლობაში;
  • საბუთების ლამინირება;
  • ნებისმიერი რაოდენობის ქსეროასლის გადაღება;
  • თქვენი ნაშრომის/მასალების ზამბარაზე აკინძვა პლასტიკის ყდებით;
  • ბიომეტრიული ფოტოსურათის გადაღება თქვენი საბუთებისათვის;
  • შეგიძლიათ შეუკვეთოთ როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური წარმოების სარეკლამო-სასაჩუქრე ატრიბუტიკა.
ჩვენს ოფისში თქვენ ბევრ პრობლემას მოაგვარებთ ერთდროულად. ჩვენთან თავს კომფორტულად იგრძნობთ.