საკონტაქტო ინფორმაცია
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 12. 
ტელ/ფაქსი: +99532/2227004
მობილური: +995599/931050 
ელ. ფოსტა: inesagelashvili@yahoo.de